Person, Table, Furniture, Sitting, LCD Screen, Monitor, Screen, Indoors, Pc, Desk

En moderne tilnærming til «to-sone-modellen»

Den tradisjonelle måten å sikre sensitive applikasjoner og data på er tungvint og forvirrende for sluttbrukerne. Med en mer moderne tilnærming er det fullt mulig å få en løsning som er både sikker og brukervennlig.

Den såkalte to-sone-modellen er mye …

The post En moderne tilnærming til «to-sone-modellen» first appeared on Citrix Blogs.

Read more >